Fjernvarmen er i gang med godkendelse

23. november 2022

Fjernvarmen er i gang med godkendelses processen.

Projektforslaget om fjernvarme til Fandrup og Ullits er godt i gang med at blive godkendt ved kommunen. Der er mange ting der skal tages stilling til og det skal sikres at alle forhold undersøges inden godkendelse. Evt. fejl i dette arbejde kan give forsinkelser senere i projektet.

Det forventes at godkendelsen er klar primo April og så kan arbejdet med at finde leverandører og entreprenører komme på plads. Det er et stort anlægsarbejde som kræver at der stadig er bred tilslutning til projektet på de angivne 60%. 

Der kommer indenfor kort tid en ny portal på hjemmesiden hvor man kan undersøge om det er muligt at få fjernvarme på sin adresse og beregne besparelsen. Hvis man stadig er interesseret skal man tilmelde sig fjernvarmen elektronisk via hjemmesiden.

Når man tilmelder sig vil der være en række forbehold som skal opfyldes for at den er bindende:

-Der opnås kommunal godkendelse

-Der opnås nødvendig tilslutning

-De økonomiske forudsætninger holder

Herefter vil forbrugeren blive kontaktet for planlægning af indføring af fjernvarme til huset.

Tidsplan er meget afhængig af godkendelser, entreprenører og tilmeldinger..... men et estimat er Fandrup 2023 og Ullits 2024.