Borgermøde Fandrup og Ullits

3. september 2023

Borgermøde Fjernvarme til Fandrup-Ullits

 

Der var god interesse for projektet, med et fremmøde på ca. 200 til Borgermødet i Dr. Ingrid Hallerne.

På mødet deltog:

Farsø Varmeværk

Ejendomsmægler Moesgaard og Munk

Vestjysk Bank

V. Hornum Smede & VVS

Lokal Politiker Kurt Fris

Økonomi for fjernvarme:

Pris tilslutning (engangsbeløb): 25.000kr. Dette inkluderer stikledning frem til ydervæg, afsluttet i et ventilskab. 

Herfra er det ejer, der selv skaffer en VVS'er til det resterende arbejde.

Er der specielle forhold, som indføring i kælder, løses dette individuelt når endelig placering aftales. Generelt forventes der ikke ekstra udgifter til dette. 

For at projekt realiseres, skal der være en tilslutningsprocent på 60%. Dette er samlet for begge byer, så der kan godt være en situation hvor den ene by er under 60%, men den anden trækker op med en højere tilslutning end 60%. Herved kommer den samlede tilslutning på 60%.

Projektet har været i udbud og der er kommet nogle gode priser ind. Gunnar Nielsen har vundet hovedentreprisen og IsoPLus rørleverancen. Tidsplan er fastlagt i udbud, men kan tilpasses (fremskydes) hvis det ikke giver økonomiske ekstra udgifter. Dette afklares med entreprenør.

Transmissionsbidrag bliver 5.000kr/år i 15år. 

Hvis man tilsluttes senere vil de 15år løbe fra tilslutningstidspunkt. 

Det er muligt at betale tilslutning og få afsat stikledning nu, men vente 2år med at tilslutte selve installationen i huset. Der betales ikke faste bidrag i denne periode.

Når endelig afgørelse om projektet kendes, omdeles dette i postkasse, så alle er informeret.

 

 

//