Om os

Farsø Varmeværk a.m.b.a
Varmeværket blev etableret i 1960 som et andelsselskab. Hvilket betyder at forbrugerne ejer værket og får varmen til den pris det koster at producere. 

Værket startede i 1960 med 77 forbrugere, i 1964 var der 260 forbrugere, i 1973 var der 500 forbrugere og idag er der næsten 1600 forbrugere.

Varmeværket har idag 2 centraler i byen.

Hovedcentralen er placeret på J. Skjoldborgsvej

Satellit centralen er placeret på Fredbjergvej

Fra 1960 og frem til ca. 1985 skete opvarmning med oliekedler. Den første oliekrise i  1973 startede en prisstigning på olie, som resulterede i at varmen steg med over 100% de følgende 10år. Dette startede i 1978 overvejelser  om brug af flis som brændsel. Der blev også set på kul, gas og geotermi som mulige varmekilder.

I 1982 er priserne nået et kritisk højt niveau og der kræves på generalforsamlingen handling.

I 1985 er en ny kulkedel på J. Skjoldborgsvej en realitet og denne starter afviklingen af olie som brændsel. I de følgende 4 år ændres kulkedlen til fyring på flis og Farsø bliver en af pionererne indenfor miljø rigtig energi. 

I 1988 etableres en gas kedel, som en del af en politisk aftale. 

I 2004 etableres endnu en fliskedel. Værket er nu primært opvarmet med rent skovflis og gaskedlen fungerer som reserve. Alle oliekedler er nu nedtaget.

I 2012 etableres en satellit central med en fliskedel. Varmeværket er nu klar til at tilslutte flere nye forbrugere.

I 2015 tilsluttes Farsø Sygehus med et forbrug svarende til 110 parcelhuse.

Den grønne bølge fortsætter i 2017 med et stort solfanger anlæg ved siden af Satellitcentralen. Solfangerne kan levere 18% af byens varmebehov.

I 2020 udbygges solfangerne yderligere og kan nu levere 20% af byens varmebehov.

Varmeværket er idag stadig et andelsselskab og varmen til forbrugerne er både billig og miljørigtig, med 100% CO2 neutral opvarmning.

100% Lokal Grøn Varme