Fjernvarme Fandrup og Ullits

27. oktober 2022

Fjernvarmen er snart på vej 😊

 

Her er seneste information fra Farsø Varmeværk vedrørende fjernvarme til Fandrup og Ullits.

Projektet ser stadig positivt ud – og vi arbejder videre med en klar forventning om at vi kan forsyne jer med varme i både Fandrup og Ullits. Det er et fælles projekt, så økonomien er afhængig af at begge byer tilsluttes. Derfor er der også beregnet ens priser for tilslutning og anlægsbidrag.

 

Projektforslag der viser den overordnede økonomi for både varmeværk og forbrugeren er nu lavet færdig og er godkendt af varmeværkets bestyrelse og de 2 arbejdsgrupper i Fandrup og Ullits.

Derfor har vi nu sendt projektforslaget til Vesthimmerlands kommune så de kan behandle tingene efter den nuværende lovgivning.

Så snart de er færdige med den del, kan vi få udbudt projektet, og få indhentet de endelige priser og en tidsplan. Vi arbejder samtidig med at få afklaret mange af de andre ting der skal være på plads.

Det vi kan informere om er følgende:

  • Varmeprisen er beregnet til 20.929kr/år med nuværende pris (dette er medregnet 4500kr/år til transmission ledning og anslået 2888kr/år til afdrag på lån til ombygning af eget anlæg) – standardhus på 130 m2 og 18,1 MWh forbrug.
  • Betaling af hovedledning til Fandrup og Ullits er 375 kr. månedlig i 15 år (4500kr/år).
  • Besparelse er 8.256 kr. årligt nu – og den stiger til 12.756 efter 15 år (i forhold til varmepumpe)
  • Tilslutning og stikledning koster 25.000kr pr. forbruger (samme pris som i Farsø)
  • + udgift til evt. fjernvarmeunit og ændringer i huset (anslået op til 25.000kr).

 

Husk at du kan beregne din egen varmepris på vores hjemmeside, www.farsoe-fjernvarme.dk, hvor du også kan se og læse det projektforslag som vi har sendt til kommunen.

Vi er ved at undersøge muligheden for at tilkoble de forbrugere, der ligger langs med hovedledningen, og en pris for disse.

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på varmeværket, 98-63 14 19, eller skrive en mail til br@farsoe-fjernvarme.dk